Newsletter Willi Lentza! Zachęcamy do zapisów! Szczegóły
Terminy zwiedzania uległy zmianie! Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym grafikiem. Zwiedzanie
Frida. Kolekcjonerka z Westendu. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Saleem Abboud Ashkar Zapowiedź koncertu
Finisaż. Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Recital Szymona Nehringa. Zapowiedź koncertu
Ikony Kultury. Krzysztof Komeda. Koncert Macieja Tubisa. Zapowiedź koncertu
Artystyczne śniadanie na trawie w stylu lat 60. Dedykowane Jackowi Nieżychowskiemu Relacja

Regulamin sprzedaży internetowej obowiązujący w Willi Lentza

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej oraz zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Willę Lentza, z wyłączeniem cyklu inauguracyjnego.
 • Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się wszystkie formy działalności statutowej organizowane przez Willę Lentza, z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 84, (zwaną dalej w Regulaminie „Willą”), w których uczestniczą zwiedzający i widzowie.
 • Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Willi, oznacza to stronę internetową, dostępną pod adresem: willa-lentza.pl
 • Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację postanowień Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Przekazując Willi w toku zakupu biletu swoje dane osobowe zainteresowany wyraża w ten sposób zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Willę w celu zakupu biletów oraz niezbędnego kontaktu stron.

§2 Sprzedaż biletów

 • Willa oferuje sprzedaż biletów online po adresem: bilety.willa-lentza.pl
 • Przy zakupie biletów istnieje konieczność dokonania płatności w formie szybkiego przelewu online.
 • Płatności za bilety online obsługuje FIRST DATA POLSKA S.A. (właściciel marki POLCARD), adres siedziby i głównego miejsca wykonywania działalności: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
 • Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w trakcie procesu zamówienia.
 • Po dokonaniu płatności bilet zostanie wysłany w formacie pliku PDF (w ciągu maksymalnie dwóch godzin) na adres wskazany w formularzu danych osobowych. Należy go okazać bileterowi przy wejściu na wydarzenie.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury w momencie zakupu biletów online.

§3 Rodzaje biletów

 • Willa przez Internet prowadzi sprzedaż następujących biletów: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet grupowy, bilet za pięć złotych.
 • Warunki nabycia biletu ze zniżką określa Regulamin zwiedzania obowiązujący w Willi Lentza dostępny na stronie internetowej Willi.
 • W przypadku zakupów on--line biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formacie PDF na adres mailowy kupującego lub wyświetlony na ekranie telefonu komórkowego.
 • Bilet należy okazać bileterowi w momencie wejścia na wydarzenie.
 • Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie. Kod na nim zawarty ważny jest tylko podczas pierwszego skanowania. Willa zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na wydarzenie osobom posiadającym bilet już zeskanowany (nieważny).
 • Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.

§4 Zwroty

 • Willa nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Kupującego błędnego wyboru wydarzenia, rodzaju biletu, czy błędne uzupełnienie formularza danych osobowych i wynikające z tego faktu konsekwencje.
 • Bilet zakupiony online nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. Niewykorzystany bilet traci ważność.
 • W przypadku odwołania wydarzenia Willa dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 • W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. 91 822 84 84 lub mailowo pod adresem kasa@willa-lentza.pl
 • W przypadku gdy nabycie biletu w kasie, zostanie potwierdzone fakturą VAT, podstawą do zwrotu biletu jest akceptacja nabywcy do otrzymania korekty faktury VAT. Willa może wstrzymać się ze zwrotem ceny biletu do momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT.
 • W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod nr tel. 91 822 84 84 lub mailowo: kasa@willa-lentza.pl
 • Czas rozpatrzenia reklamacji: 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§5 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Willą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Willi.