Newsletter Willi Lentza! Zachęcamy do zapisów! Szczegóły
Zapraszamy na kolejny pokaz spektaklu Zatrudnimy starego clowna! Zapowiedź wydarzenia
Maria de Buenos Aires. Willa Argentyna. Zapowiedź wydarzenia
Jazz w Willi. Zawsze patrz dalej niż widzisz. Czyli Wasowski dla małych i dużych. O. Lipińska, W. Lipiński, P. Sitkowski Zapowiedź koncertu
Jazz w Willi. Tomasz Licak Trio. Zapowiedź koncertu
Jan Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne. Zapowiedź koncertu
Henry Mancini. 100-lecie urodzin. K. Dondalska i W. Pawlik Trio Zapowiedź koncertu
Jazz w Willi. Royber Trio. Muzyka Filmowa. M. Trzaska, O. Walicki, M. Moretti. Zapowiedź koncertu
Ikony Kultury. Robert Schumann. Toccata. Antoni Libera i Adam Tomaszewski. Relacja
Noc muzeów. Relacja
Kunstkamera w Willi Lentza. Relacja
Juvenum Hortus. Z ziemi włoskiej do Polski. Relacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Willa Lentza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Willi Lentza. / do strony internetowej willa-lentza.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022.

Status pod względem zgodności


Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:
  • Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki.
W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  • Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020 r., a zaktualizowano dnia 28.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Plater-Zyberk, adres poczty elektronicznej: maciejplater@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505447993. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Willa Lentza jest budynkiem zabytkowym położonym na ogrodzonej posesji przy al. Wojska Polskiego 84.

Dojazd do budynku samochodem jest możliwy aleją Wojska Polskiego jadąc w kierunku centrum. Wjazd pojazdem na parking instytucji jest możliwy – po uprzednim zgłoszeniu – dla osób z niepełnosprawnościami. W celu wjazdu na parking należy skontaktować się z pracownikiem ochrony poprzez użycie dzwonka przy furtce. Pozostałe osoby mogą korzystać w miarę dostępności z miejsc parkingowych położonych w żółtej Strefie Płatnego Parkowania przy al. Wojska Polskiego oraz – w godzinach wieczornych i dni wolne od pracy – z bezpłatnych miejsc przed Centrum Krwiodawstwa.

W odległości ok. 5 minut marszu w obu kierunkach od bramy głównej znajdują się przystanki tramwajowe linii 1: „Felczaka” oraz „Piotra Skargi”.

W celu wejścia na teren posesji należy skontaktować się z pracownikiem ochrony poprzez użycie dzwonka przy furtce i zakomunikowanie mu zamiaru wejścia.

Wejście główne – położone ok. 15 m od furtki, dojście z lekkim wzniesieniem.

W progu znajduje się niewielki stopień, za którym leży strefa wiatrołapu odgrodzona od pozostałej części sieni drzwiami wahadłowymi. W sieni należy pokonać kilka stopni prowadzących na poziom parteru, brak poręczy. Nie zaleca się korzystania z wejścia głównego osobom na wózkach bądź mającym problemy z poruszaniem.

Wejście pomocnicze – położone od strony ogrodu, z niewielkim progiem i bezprogowym dostępem do dźwigu osobowego (po prawej stronie od wejścia), który umożliwia dotarcie do poziomu 1 (parter) z kasą biletową oraz do wszystkich pozostałych kondygnacji. Wejście pomocnicze umożliwia wejście do budynku osobom na wózkach bądź z niepełnosprawnością ruchową.

Oba wejścia są wyposażone w zabytkowe, dwuskrzydłowe drzwi, z których tylko prawe skrzydła są ruchome. Wejście osoby na wózku inwalidzkim wymaga pomocy drugiej osoby do odblokowania i otwarcia drugiego skrzydła drzwi. W razie potrzeby pomocą może służyć pracownik Willi, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym poinformowaniu o takiej potrzebie.

Kasa biletowa Willi Lentza znajduje się na parterze (poziom 1) w recepcji, do której można dojść wejściem głównym i pomocniczym. Osoby korzystające z wejścia pomocniczego powinny się kierować na lewo od schodów / windy.

Obok recepcji znajduje się szatnia samoobsługowa.

W podziemiu (poziom -1) znajdują się toalety pojedyncze: damska, męska oraz dla osób poruszających się na wózkach. Na parterze (poziom 1) umiejscowiona jest podwójna toaleta damska, a na pierwszym piętrze (poziom 2) – podwójna toaleta męska.

Nie zezwala się na wprowadzanie psów na teren posesji, z wyjątkiem specjalnie oznaczonego psa asystującego osobie niewidomej lub słabowidzącej, bądź osobie z niepełnosprawnością ruchową.

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami


Willa Lentza nie posiada miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ani specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych. Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby możliwa jest rezerwacja miejsca zarówno wewnątrz budynku, jak i miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością ruchową / poruszającej się na wózku.

Willa Lentza nie dysponuje możliwością doraźnego korzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dane teleadresowe


Willa Lentza

Al. Wojska Polskiego 84

70-482 Szczecin

Tel. +48 91 8228484

sekretariat@willa-lentza.pl